Luôn có chương trình ưu đãi cho khách hàng đặt mua lần đầu tiên. Hãy liên hệ cho Mỹ Phẩm Phan Rang ngay nhé! Bỏ qua

BẠN CÓ TẨY TRANG ĐÚNG CÁCH CHƯA?

Tu1ea9y trang khu00f4ng u0111u00fang cu00e1ch cu00f3 thu1ec3 gu00e2y nu1ed5i mu1ee5n, lu00e0m xuu1ea5t hiu1ec7n bu1ecdng mu1eaft vu00e0 nu1ebfp nhu0103n – hou1eb7c nu00f3i ngu1eafn gu1ecdn hu01a1n lu00e0 gu00e2y hu1ea1i cho lu00e0n da cu1ee7a bu1ea1n. Trong bu00e0i viu1ebft bu00ean du01b0u1edbi, Oriflame su1ebd hu01b0u1edbng du1eabn bu1ea1n phu01b0u01a1ng phu00e1p tu1ea9y trang u0111u1ec3 su1edf hu1eefu lu00e0n da khu1ecfe mu1ea1nh, ru1ea1ng ru1ee1!
nLOu1ea0I Bu1ece Lu1edaP TRANG u0110Iu1ec2M
nHu00e3y u0111u1ea7u tu01b0 vu00e0o mu1ed9t su1ea3n phu1ea9m ru1eeda mu1eb7t cu00f3 tu00e1c du1ee5ng tu1ea9y trang (mu1ed9t su1ed1 su1ea3n phu1ea9m mang lu1ea1i hiu1ec7u quu1ea3 ru1ea5t tuyu1ec7t vu1eddi). Sau u0111u00f3, thoa su1ea3n phu1ea9m lu00ean mu1eb7t, mu00e1t xa nhu1eb9 nhu00e0ng u0111u1ec3 lou1ea1i bu1ecf lu1edbp trang u0111iu1ec3m. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 du00f9ng tay hou1eb7c mu1ed9t mu1ea3nh vu1ea3i mu00f9ng u0111u1ec3 thu1ef1c hiu1ec7n cu00f4ng u0111ou1ea1n nu00e0y. Nu1ebfu lu1edbp trang u0111iu1ec3m quu00e1 du00e0y, bu1ea1n nu00ean ru1eeda mu1eb7t hai lu1ea7n: lu1ea7n thu1ee9 nhu1ea5t giu00fap lou1ea1i bu1ecf hou00e0n tou00e0n lu1edbp trang u0111iu1ec3m, lu1ea7n thu1ee9 hai su1ebd giu00fap lu00e0m su1ea1ch da. Bu1ea1n nu00ean lu01b0u u00fd su1eed du1ee5ng su1ea3n phu1ea9m cho cu1ea3 vu00f9ng cu1ed5 u0111u1ec3 lou1ea1i bu1ecf hou00e0n tou00e0n lu1edbp kem nu1ec1n cu00f2n su00f3t lu1ea1i. Trong bu01b0u1edbc nu00e0y, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 du00f9ng mu00e1y ru1eeda mu1eb7t u0111u1ec3 lu1ea5y su1ea1ch bu1ee5i bu1ea9n vu00e0 lu1edbp trang u0111iu1ec3m u0111u1ecdng su00e2u trong lu1ed7 chu00e2n lu00f4ng. Mu00e1y ru1eeda mu1eb7t cu0169ng giu00fap da tru1edf nu00ean su1ea1ch vu00e0 ru1ea1ng ru1ee1 hu01a1n. Thu1eadt tuyu1ec7t vu1eddi, u0111u00fang khu00f4ng? Bu1ea1n nu00ean thu00eam su1ea3n phu1ea9m nu01b0u1edbc cu00e2n bu1eb1ng u0111u1ed9 u1ea9m vu00e0o bu01b0u1edbc lu00e0m su1ea1ch u0111u1ec3 lou1ea1i bu1ecf tu00e0n du01b0 bu1ee5i bu1ea9n – bu1ea1n su1ebd biu1ebft u0111u01b0u1ee3c da u0111u00e3 thu1ef1c su1ef1 su1ea1ch chu01b0a bu1eb1ng cu00e1ch kiu1ec3m tra liu1ec7u miu1ebfng bu00f4ng cotton cu00f3 cu00f2n su00f3t lu1ea1i tu00e0n du01b0 trang u0111iu1ec3m hay khu00f4ng.
nTu1ea8Y Su1ea0CH Cu00c1C LOu1ea0I SON Bu1ec0N Mu00c0U
nDu00f9ng su1ea3n phu1ea9m tu1ea9y trang thu00f4ng thu01b0u1eddng u0111u1ec3 lou1ea1i bu1ecf du1ea7u thu1eeba tru00ean mu00f4i – bu1ea1n khu00f4ng nu00ean chu00e0 xu00e1t quu00e1 mu1ea1nh vu00ec su1ebd khiu1ebfn lu00e0n mu00f4i bu1ecb tu1ed5n thu01b0u01a1ng. Sau u0111u00f3, thoa mu1ed9t lu1edbp mu1ecfng su00e1p du01b0u1ee1ng Tender Care vu00e0 giu1eef yu00ean trong khou1ea3ng 3 phu00fat. Du00f9ng mu1ed9t mu1ea3nh vu1ea3i thu1ea5m nu01b0u1edbc u1ea5m vu00e0 nhu1eb9 nhu00e0ng tu1ea9y su1ea1ch lu1edbp son tru00ean mu00f4i. Sau u0111u00f3, ru1eeda mu1eb7t vu00e0 lau khu00f4 mu00f4i. Cuu1ed1i cu00f9ng, thoa thu00eam mu1ed9t u00edt Tender Care u0111u1ec3 du01b0u1ee1ng u1ea9m cho mu00f4i.

n

<img class=

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *